Categories: Haberler

by admin

Share

Tarımda Dijitalleşme: FAO Dünya Gıda Forumu

Tarımsal gıda sistemlerimizdeki birçok karmaşık sorunun çözülmesine yardımcı olacak dijital teknolojilerin kapasitesi ve potansiyeli, Dünya Gıda Forumu’nun Bilim ve Yenilik Forumu’nda özel bir etkinlikle mercek altına alındı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 21 Ekim Cuma günü Roma’daki genel merkezde düzenlenen Tarımsal Gıda Sistemlerinin Dijitalleştirilmesi etkinliği; savunmasız nüfuslar için dönüşümsel etki başlatmak, kırsal kesimde köprü oluşturmak ve gençler ile kadınları bilgiye, teknolojiye ve pazarlara ulaştırmak için güçlendirmek amacıyla dijital olanakları ve fırsatları araştırdı.

Etkinlik; bilim, teknoloji ve inovasyona vurgu yaparak, tartışmaları alevlendirmek ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ve FAO’nun Dört Daha İyisi’ne (kimseyi geride bırakmadan; daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam) ulaşılmasını hızlandıran dijital teknolojilerin somut örneklerini sergilemek için bir platform sundu.

Veriye dayalı tarım, gıda güvenliğini artırmak için gıda pazarlarını ve tarımsal üretkenliği olumlu yönde etkileyen daha verimli, kapsayıcı, esnek ve sürdürülebilir tarımsal gıda sistemleri fırsatları vaat ediyor.

Etkinliğe değinen FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, “küresel olarak tarımsal gıda sistemlerinin dönüşümü için bilim, teknoloji ve inovasyonun merkeziliğini” vurguladı. Ayrıca, “Dijitalleşme; işi amaca uygun, herkesin yararına kılıyor. Tüketiciler ve üreticiler arasında güven inşasını sağlıyor ve hükümetlere dijital denetim sistemleri aracılığıyla kalite kontrolü yapma yetkisi veriyor” diye ekledi. Son olarak Qu, yeni Dijital FAO aracılığıyla 194 Üyenin tamamının tüm bilgilere çevrimiçi olarak erişebileceğinin, tüm toplantıların sanal olarak yapılıp dünyadaki başkentler tarafından ulaşılabileceğinin ve bu sürecin tam bir şeffaflık olduğunun altını çizdi.

Etkinliğe, dijital tarım yoluyla dünya nüfusunun yüzde sekizinin karşı karşıya olduğu mevcut açlık krizine odaklandığı için FAO’nun 194 Üye Devletinden bazı Daimi Temsilciler de katıldı.

FAO’nun e-tarım uygulaması için daha detaylı bilgi: https://www.fao.org/e-agriculture/home

Kaynak: fao.org